Disclaimer

 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website gestreefd is naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid, garandeert FnF fiscaal & financieel niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. 

FnF fiscaal & financieel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op de website of de gevolgen daarvan. FnF fiscaal & financieel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website. De lezer dient zich te realiseren dat de fiscale (gewenste) gevolgen sterk afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden.  De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. FnF fiscaal & financieel streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. FnF fiscaal & financieel is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken in welke vorm van ook zonder voorafgaande toestemming van FnF fiscaal & financieel